Work and Travel programında vize işlemleri ve vize dosyaları öğrencinin danışmanı tarafından hazırlanır. Öğrenciye konu ile ilgili bütün detaylar anlatılır. Ankara ya da İstanbul’da Amerikan konsolosluğuna vize mülakatına gidecek öğrenci, danışmanı ile bu konuda mutlaka oryantasyon yapar ve mülakata danışmanı tarafından hazırlanır.
Work and Travel programı’nda iyi kazanç sağlayan öğrenci örnekleri görülse de program çok para kazanabilme üzerine değil, öğrencilerin kültürel bir deneyim yaşamaları üzerine organize edilen bir programdır. Bu tarz amaçlar edinen öğrencilerin sorumluluğu acentalarına ve danışmanlarına yüklememeleri gerekli, orda kendi şanslarını ve alternatiflerini kendileri yaratmak durumundadırlar.
Work and Travel programında, öğrenci sponsoruna hiçbir şekilde haber vermediği takdirde, işinden ayrılırsa sponsor acentası işvereni tarafından anında bilgilendirilir ve öğrencinin programı iptal edilip travel hakkını kullanıp en geç 30 gün içinde ülkesinde dönmesi istenir.
Work and Travel programında işverenin rızasıyla ve onayı ile ya da işyerinde yaşadığı geçerli mazaretleri sonucu iş değiştirme yapabilir. Bunun için mutlaka haklı mazaretlere sahip olması gereken öğrenci sponsorunun direktifleri doğrultusunda iş değişimi yapabilir.
Work and Travel programı boyunca, sponsor acentalar, öğrencilerin acil durumda yaşayabilecekleri sağlık problemlerini kapsayacak şekilde sigorta yapmaktadırlar.
Work and Travel programına katılabilmek için en az intermediate ya da B1 seviyesinde İngilizce dil bilgisine sahip olunması gerekmektedir. Bu seviyenin altında İngilizce seviyesine sahip ya da İngilizce bilmeyen öğrenciler programa katılım sağlayamazlar. Bu öğrencilere yıl için dil kursuna gidip seviyelerini yükselterek programa başvuruda bulunma önerisi yapılır.
Work and Travel programına başvurular ve kayıtlar her yıl genel olarak Temmuz veya Ağustos ayı gibi başlar, diğer yılın Mart ayına kadar devam eder.