Ticari İletişim Açık/İzin Metni

Ticari İletişime ilişkin Açık rıza/İzin Metni 

Troy Müşteri Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni’ni okudum. Bu kapsamda mevcut veya ileride güncelleyeceğim kişisel verilerimin, Troy Akademik Danışmanlık Turizm Ticaret Limited Şirketi (“Troy”) tarafından oluşturulan genel nitelikteki kampanya, avantaj, teklif, promosyon, reklamlar ve Troy’un yer aldığı etkinliklere (fuar, bilgilendirme, söyleşi vs..) ilişkin iletilerin ticari iletişim faaliyetleri (SMS, e-posta, sesli arama) ile bana ulaştırılması/duyurulabilmesi amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Troy tarafından işlenmesine ve bu kapsamda tarafıma elektronik ticari ileti gönderilmesine (SMS, e-posta, arama) onay/izin veriyorum.