work and travel programı

Work and Travel programına katılan öğrencilere işverenleri tarafından konaklama sağlanır. Bu konaklama türleri genellikle paylaşımlı yurt, motel ya da apart şeklindedir.
Work and Travel programında, öğrenci sponsoruna hiçbir şekilde haber vermediği takdirde, işinden ayrılırsa sponsor acentası işvereni tarafından anında bilgilendirilir ve öğrencinin programı iptal edilip travel hakkını kullanıp en geç 30 gün içinde ülkesinde dönmesi istenir.
Work and Travel programında işverenin rızasıyla ve onayı ile ya da işyerinde yaşadığı geçerli mazaretleri sonucu iş değiştirme yapabilir. Bunun için mutlaka haklı mazaretlere sahip olması gereken öğrenci sponsorunun direktifleri doğrultusunda iş değişimi yapabilir.
Work and Travel programında, öğrencinin kendisine verilen vize bitiş tarihine kadar ülkede kalabilmesi için mutlaka çalışma zorunluluğu vardır. Fakat öğrenci yine de hakları doğrultusunda, çalışmak istemediği bir yerde kalmaya zorlanamaz. İşinden ayrılan öğrenci 1 aylık travel süresini kullanıp geri ülkesine dönmek zorundadır. Bu kuralı dikkate almayan, işten çıkan ve ülkede kendisine verilen 30 günlük travel süresinden daha fazla zaman kalan öğrenci kural ihlali yapmış olarak sisteme geçer. Bu şartlarda, öğrenci yeniden vize başvurusu yaptığında, kötü bir sicile sahip olmuş olacak, vize alma şansını çok düşürecektir.
Work and Travel programı, Amerikan Hükümeti tarafından organize edilmekte ve devamlı kontrol edilmektedir. Programın kötüye kullanılma ihtimaline karşı her türlü tedbir ve önlem alınmaktadır. Özellikle öğrenciler bu ülkede, en güvenilir bölgelere gönderilirler. İş verenleri ise öğrenci programa katılmadan denetlenmekte, öğrencinin sağlıklı ve güvenli bir yaz geçirebilmesi bütün kurumların ilk önceliğidir. Ama tabi ki program öğrenci güvenliği için her türlü tedbiri alırken, risk ve tehlikeler düşük olasılıklarda da olsa hayatımızın her anında ve alanında olmaktadır.
Work and Travel programı bahar, yaz ve kış dönemlerinde yapılabilen bir programdır. Fakat Türkiye öğrencileri için sadece yaz dönemi programı uygulanmaktadır. Bu sebeple, Türkiye’den katılım sağlayan öğrenciler sadece yaz dönemlerinde gidebilirler.
Açık Öğretim öğrencileri örgün öğretim olmadıkları için programa hiçbir şart ve koşulda katılım sağlayamazlar.
Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden, turizm ve gastronomi bölümleri öğrencileri 2’nin üzerinde not ortalamaları ve iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip oldukları sürece öğrenim hayatlarının ilk yılında programa katılabilirler. Çünkü bu öğrencilerin bölümleri programın gerektirdiği işler için uygundur. Böylelikle vize alma konusunda daha az sıkıntı yaşayacak öğrenciler arasında görülmektedirler.